Over de Organisatie

Visie

De aspiratie van MUSICA is om een wereld te creëren waarin muziek een universele taal is die begrip en verbondenheid bevordert en waarbij diepere emotionele connecties worden gestimuleerd en of worden gecreëerd die mensen met elkaar verbindt.

Missie

De missie van MUSICA is om muziek te positioneren als een krachtig communicatiemiddel dat diepe emotionele connecties creëert en verbindingen legt tussen mensen. Daarnaast streeft MUSICA ernaar om educatie, gemeenschap en zorg te bevorderen door middel van activiteiten en interventies met muziek.

Doel

MUSICA staat voor ‘Attentio’ waarbij de essentie ligt om aandacht en verbondenheid te bevorderen door middel van specifieke muziek binnen de muziek- en zorgomgeving. Dit omvat het gebruik van muziek als een krachtig middel om emoties te uiten, verhalen te vertellen en mensen met elkaar in verbinding te brengen met anderen en hun omgeving, met specifieke aandacht voor de behoeften van individuen in diverse zorginstellingen.

De formulering van MUSICA plaatst elk aspect in een uniek licht,
Visie: een toekomstig ideaal schetst.
Missie: de reden van het bestaan van de organisatie beschrijft.
Doel: de specifieke resultaten definieert die de organisatie wil bereiken.


Beukerstraat 34a
7201 LE Zutphen
info@hehakaya.com

Secretariaat Mariëtte: 06 48 60 87 78

KvK 83195904