Coaching en trajectbegeleiding 

Achtergrond
Het Colour of Sound Institute is door Mariëtte Hehakaya opgericht om, op verschillende manieren, cliënten te helpen zich verder te ontwikkelen.

Mariëtte Hehakaya is actief ten behoeve van diverse doelgroepen:

  • Ouderen met geriatrische aandoeningen
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Mensen met aspecten vanuit het autistisch spectrum
  • Etc.

“We all come from elsewhere, but here we are all home” — Mariëtte Hehakaya

Muziek
Muziek is een belangrijk instrument om de belevingswereld van mensen te stimuleren of juist tot rust te brengen. Mariëtte verstaat als geen ander de kunst om de kracht van klanken toe te passen.